Οι χώροι του Εκπαιδευτηρίου, κατά την καθημερινή δωδεκάωρη (12ωρη) δωρεάν προσέλευση των μαθητών μας, από το τέλος των Πανελληνίων εξετάσεων των τεσσάρων μαθημάτων (26/06/2020) μέχρι την εξέταση στα Σχέδια (2/7/2020 και 3/7/2020) στην οποία γίνονται επαναλήψεις της θεωρίας, σχεδίαση θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων προηγουμένων ετών και δίνονται συμβουλές και οδηγίες για την επικείμενη εξέταση στα Σχέδια. Η περιγραφόμενη δωρεάν παροχή, αρχίζει τυπικά κάθε χρόνο, από την 15η Ιουνίου, κορυφώνεται τις ημέρες προ των εξετάσεων των σχεδίων και λήγει μετά από   την διεξαγωγή τους.