Οι χώροι του Εκπαιδευτηρίου, κατά την καθημερινή δωδεκάωρη (12ωρη) δωρεάν προσέλευση των μαθητών μας,  από το τέλος των Πανελληνίων εξετάσεων των τεσσάρων μαθημάτων (22/06/2021) μέχρι την εξέταση στα Σχέδια (1/7/2021 και 2/7/2021).

Κατά την διάρκεια της προσέλευσης, γίνονται επαναλήψεις της θεωρίας, σχεδίαση θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων προηγουμένων ετών, με αυστηρή τήρηση του απαιτούμενου χρόνου και δίνονται συμβουλές και οδηγίες για την επικείμενη εξέταση στα Σχέδια.

Η περιγραφόμενη δωρεάν παροχή, συνολικής διάρκειας 92 ωρών, εκτιμάται κατ’ ελάχιστον, στο ποσό των 615,00€.