Το φετινό θέμα ανήκει, επίσης, εις τα εξαιρετικώς μελετημένα και ευφυή  θέματα των οποίων η ορθή αντιμετώπιση αποδεικνύει, αδιαμφησβήτητα, την πληρότητα της προετοιμασίας του διαγωνισθέντος για την σπουδή της κορωνίδας των Τεχνών που λέγεται ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ!

Το θέμα, εκ πρώτης όψεως, ήταν αρκετά … «τρομοκρατικό», αλλά μετά από μία εξαιρετικά προσεκτική και «ψύχραιμη» ανάγνωση, «έβγαινε» αγόγγυστα. Το μέγα, εκπαιδευτικά, πλεονέκτημα του θέματος ήταν ο, μέσω αυτού,  διαχωρισμός των … «παπαγάλων» και «αντιγραφέων» από τους, σε βάθος, γνώστες του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, εισακτέους στην Αρχιτεκτονική, γεγονός που έχει τελική επέκταση στην ποιότητα των Αρχιτεκτονικών μας Σχολών οι οποίες είναι, το ολιγότερο, εφάμιλλες έως καλύτερες από τις καλύτερες και, φυσικά, αναγνωρισμένες του Εξωτερικού.

Χάριν αντικειμενικότητος του παρόντος σχολιασμού υπάρχουν δύο παρατηρήσεις :

  1. Η επεξήγηση, στην τομή Α-Α, του στεγάστρου ως προβολή του, δεν ήταν απαραίτητη. Μόνη η λέξη «στέγαστρο» ήταν αρκετή όπως η λέξη «τσιμεντόλιθοι» είναι αρκετή στην περίπτωση της ισόδομης τσιμεντολιθοδομής. Η επεξήγηση «προβολή πλάκας» είναι ορθή, διότι πρόκειται για «κατ΄ επέκταση» της τομής της και ενεργεί επιβοηθητικά.
  2. Στην κάτοψη, εκεί που στην ΝΑ γωνία υπάρχει η επεξήγηση «προβολή στεγάστρου», έχει παραληφθεί το σκαλοπάτι που χωρίζει το δάπεδο από το χώμα χωρίς, όμως, να αναφέρεται «πριμοδότηση» στα στοιχεία αξιολόγησης των σχεδίων χάριν αποκατάστασης τυχόν παραλήψεων.

 

Μανώλης Ζαχαράκης

Αρχιτέκτων Μηχανικός