Τμήμα Χρώματος

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ (PORTFOLIO)

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  «ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ»

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 Οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται στο εκπαιδευτήριο για τυχόν συμπληρώσεις των σχεδίων τους (εκτός από τις ώρες των μαθημάτων)κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 09:30 – 19:00.