Είναι, πραγματικά, απορίας άξιον πως η εν λόγω Εκπαίδευση στο Ελεύθερο και το Γραμμικό Αρχιτεκτονικό/ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌ Σχέδιο δεν συμπεριλαμβάνονται στα υποχρεωτικά Μαθήματα της Σπουδής της Αρχαιολογίας. Και δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις μεταπτυχιακών σπουδών στην Αρχιτεκτονική όπως π.χ. η περίπτωση του Τομέως «Προστασία Μνημείων – Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων». Στις περιπτώσεις αυτές δεν χωρεί καμία συζήτηση σχετικά με την απόλυτη αναγκαιότητα της εν λόγω Παιδείας.  Υπάρχουν, όμως και κάποια πολύ σπουδαιότερα και «βαθύτερα» πράγματα που πρέπει να συνειδητοποιηθούν.

Κάθε Άνθρωπος, διαβάζοντας, είναι σε θέση να αποκτήσει, «παπαγαλιδόν» τις απαραίτητες γνώσεις που θα του επιτρέψουν, κατόπιν μελέτης, και με βάση τα πάσης φύσεως γνωρίσματα των οιωνδήποτε αρχαιολογικών ευρημάτων και, συνδυάζοντας Είδος, Μορφή, Μορφολογία, Τόπο και Ιστορία, να βγάλει τα συμπεράσματά του και να προβεί, όπου δει, στις σχετικές παρουσιάσεις και ενημερώσεις. Πέραν, όμως, αυτών που διακρίνονται από μία ψυχρή – «τεχνοκρατική» αντιμετώπιση των πραγμάτων, υπάρχει και η έννοια της «εμβάθυνσης» και πέραν αυτής, της απόλαυσης! Η έννοια αυτή είναι δύο ειδών : Το πρώτο είδος είναι το φυσιολογικό που αφορά τον «τρέχοντα», φυσιολογικό – υγιή, ψυχοπνευματικά, Άνθρωπο που απολαμβάνει το ΩΡΑΙΟ – την ΟΜΟΡΦΙΑ! Το δεύτερο είδος είναι αυτό που αφορά τον νοσούντα, ψυχοπνευματικά, Άνθρωπο. Δηλαδή τον Άνθρωπο που έχει υπερβεί το προβλεπόμενο, από την Ανθρώπινη Φύση, «πλαφόν» «μαζοχισμού και που απολαμβάνει την … ασχήμια!!! (Σαφή παραδείγματα συναντάμε στην … «Arte Povera» και τα συναφή της λεγάμενης «Μοντέρνας Τέχνης» («μιάσματα» της Τέχνης)!!!. Το δεύτερο είδος της Απόλαυσης δεν μας ενδιαφέρει. Το αναφέραμε, εδώ, «εγκυκλοπαιδικά». Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι το πρώτο είδος της Απόλαυσης. Το είδος αυτό έχει δύο «σκέλη». Το πρώτο έχει σχέση με την διαπίστωση του ΩΡΑΙΟΥ και την πρόκληση ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗΣ εις τον θεατή του. Πρόκειται για το 50% της ωφέλειας του Ψυχικού Κόσμου του σχετικού Ανθρώπου. Το δεύτερο σκέλος έχει σχέση με την διαπίστωση του ΩΡΑΙΟΥ και την πρόκληση ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΡΨΗΣ – ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑΣ στον θεατή του!. Πρόκειται για την ολοκλήρωση με το άλλο 50% της ωφέλειας που προκαλεί, η διαπίστωση του ΩΡΑΙΟΥ, στον ΕΣΩ ΚΟΣΜΟ (τον ψυχοπνευματικό) του σχετικού Ανθρώπου! Εδώ πρέπει να γίνει μία σοβαρή διευκρίνηση σχετικά με τις έννοιες των λέξεων «Ευχαρίστηση» και «Τέρψη». Η ποιοτική τους διαφορά, άρα και η προσφορά τους προς τον Άνθρωπο, είναι ολόιδια με εκείνη μεταξύ των εννοιών των λέξεων «διασκέδαση» και «ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»! Εδώ … ο νοών νοήτο.

Για να γίνουν απόλυτα αντιληπτά αυτά που λέμε, θα αναφέρουμε τα εξής παραδείγματα:

Με μία παρέα συναντάμε, στο δρόμο μας, ένα νεοκλασικό μπαλκόνι. Όλα τα μέλη της παρέας αναγνωρίζουν την ομορφιά του και λένε «τι ωραίο μπαλκόνι»! Όμως, τίποτε πέραν αυτού! Και τούτο διότι η «ισχύς» της απόλαυσης, της συγκίνησης, της ψυχικής τέρψης και ευαρέσκειας είναι της τάξης του 50% μόνο! Το ίδιο συμβαίνει με τον … «τρέχοντα άνθρωπο» όταν βρίσκεται προ αντικειμένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος όπως κτίρια ή κτιριακά στοιχεία, βωμοί, βάθρα, σαρκοφάγοι, αγάλματα, ανάγλυφες διακοσμήσεις ή παραστάσεις, κτερίσματα, όστρακα με διακοσμήσεις, αγγεία κλπ κλπ. Ο Αρχαιολόγος όμως, όπως και ο Αρχιτέκτων, δεν είναι ή δεν επιτρέπεται να είναι … «τρέχων Άνθρωπος» ! Είναι Άνθρωποι οι οποίοι πρέπει, απαραιτήτως, να έχουν τις ικανότητες του «ΕΝΣΥΝΕΙΔΥΤΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΝ» και του «ΤΑΥΤΙΖΕΣΘΑΙ» ώστε, συνδυάζοντας αυτές τους τις ικανότητες με την Πανεπιστημιακή τους Μόρφωση, να απαντούν στο μεγάλο «ΓΙΑΤΙ», με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν και το υπόλοιπο 50% της παραπάνω απόλαυσης!!! «Γιατί είναι Ωραίο, τί είναι εκείνο που το κάνει Ωραίο, πού οφείλεται η Νομοτέλεια που παρουσιάζει, ποιος είναι ο Νόμος που το διέπει, βάσει του οποίου Νόμου, υλοποιούμενου στο χαρτί, να γίνεται ακριβής και πλήρης αποτύπωση του αντικειμένου (Ημερολόγιο Αρχαιολόγου – Δημοσιεύσεις)! Όλα αυτά επιτυγχάνονται, μέσω της Εκπαίδευσης στο Αρχιτεκτονικό/ Αρχαιολογικό και Ελεύθερο Σχέδιο, σε βραχύτατο χρονικό διάστημα και όχι μετά από πολλά χρόνια απόκτησης εμπειριών και εφόσον, βέβαια, τύχει να υπάρξουν οι σχετικές εμπειρίες!