Τα εντυπωσιακά σχέδια που θα δείτε, κατωτέρω, είναι το αποτέλεσμα ενός απλού αλλά αποτελεσματικού συνδυασμού:

Τα εντυπωσιακά σχέδια που θα δείτε, κατωτέρω, είναι το αποτέλεσμα ενός απλού αλλά αποτελεσματικού συνδυασμού:

α) της αγάπης των μαθητών για το σχέδιο και της θέλησής τους να αφιερώσουν τις απαιτούμενες ώρες για την άρτια και πλήρη εκπαίδευσή τους

β)  της μεθοδικής και εξειδικευμένης διδασκαλίας του εκπαιδευτηρίου μας που έχει αποκτηθεί κατά την διάρκεια των 69 και πλέον χρόνων  παρουσίας του στον χώρο της εκπαίδευσης στα σχέδια

1ο Θέμα ελευθέρου σχεδίου:  Σ Τ Ε Ρ Ε Α   Α’

1ο μάθημα:  Τρίωρη θεωρία για την εισαγωγή στο ελεύθερο σχέδιο και την “φιλοσοφία” του από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Μανώλη Ζαχαράκη.

2ο μάθημα, α’ μέρος:  Σχεδιασμός του 1ου θέματος από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Κωνσταντίνο Ζαχαράκη με ταυτόχρονη αιτιολόγηση της κάθε κίνησης.

2ο μάθημα, β’ μέρος:  Σχεδιασμός του 1ου θέματος από τους μαθητές και ανελλιπής παρακολούθησή τους από τους αποκλειστικά διδάσκοντες Μανώλη και Κωνσταντίνο Ζαχαράκη.

3ο μάθημα:  Συνέχιση σχεδιασμού του 1ου θέματος από τους μαθητές και ταυτόχρονη παρακολούθησή τους από τους παραπάνω διδάσκοντες.

4ο μάθημα, α’μέρος:  Θεωρία “περί φωτός και σκιάς” από τον Μανώλη Ζαχαράκη.

4ο μάθημα, β’μέρος:  Συνέχιση σχεδιασμού του 1ου θέματος από τους μαθητές και εφαρμογή των “μυστικών” της φωτοσκίασης με ταυτόχρονη παρακολούθησή τους και ιδιόχειρα παραδείγματα από τους διδάσκοντες.

5ο μάθημα:  Ολοκλήρωση 1ου θέματος.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α

2ο Θέμα ελευθέρου σχεδίου:  Σ Τ Ε Ρ Ε Α  Β’

6ο μάθημα, α’ μέρος:  Παράδοση του 2ου θέματος από τον Μανώλη Ζαχαράκη.

6ο μάθημα, β’ μέρος:  Σχεδιασμός του 2ου θέματος από τους μαθητές και παρακολούθησή τους από τους διδάσκοντες.

7ο + 8ο + 9ο μάθηματα:  Σχεδιασμός του 2ου θέματος από τους μαθητές και παρακολούθησή τους από τους διδάσκοντες

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α

3ο Θέμα ελευθέρου σχεδίου: Κ Υ Λ Ι Ν Δ Ρ Ο Ι

10ο μάθημα, α’ μέρος:  Παράδοση του 3ου (πειραματικού) θέματος από τον Μανώλη Ζαχαράκη και εισαγωγή στην αφηρημένη σύνθεση.

10ο μάθημα, β’ μέρος:  Σχεδιασμός του 3ου θέματος από τους μαθητές και παρακολούθησή τους από τους διδάσκοντες.

11ο + 12ο + 13ο + 14ο μάθηματα:  Σχεδιασμός του 3ου θέματος από τους μαθητές και παρακολούθησή τους από τους διδάσκοντες.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α

4ο Θέμα ελευθέρου σχεδίου: Υ Φ Α Σ Μ Α

15ο μάθημα, α’ μέρος:  Παράδοση του 4ου θέματος από τον Μανώλη Ζαχαράκη.

15ο β’ μέρος + 16ο μάθηματα: Σχεδιασμός του 4ου θέματος από τους μαθητές και παρακολούθησή τους από τους διδάσκοντες.

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α

Μ Ε Τ Α   Τ Η Ν   Σ Χ Ε Τ Ι Κ Η   Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η

Έναρξη εγγραφών τμήματος μαθητών Γ’ Λυκείου την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Αν τα ανωτέρω σας εντυπωσίασαν και θέλετε να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτό το εποικοδομητικό ταξίδι γνώσης και επιδεξιότητας που ολοκληρώνεται στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021, σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 ξεκινάει, μεταξύ άλλων, ένα τρίμηνο εντατικό τμήμα 48 ωρών μηνιαίως για μαθητές της Γ’ Λυκείου το οποίο στην συνέχεια γίνεται απλό τμήμα 24 ωρών μηνιαίως για τους υπόλοιπους 6 μήνες της εκπαίδευσης.