Θεωρούμε ότι το εν λόγω θέμα αξίζει να θεωρηθεί, χωρίς επιφύλαξη, σαν ένα από τα εξυπνότερα και πλέον μεστά θέματα που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια. Το θέμα, ανταποκρινόμενο πλήρως στο στόχο των Πανελληνίων, όσον αφορά το ειδικό μάθημα του Γραμμικού Σχεδίου, ο οποίος στόχος αφορά άμεσα την ποιότητα των Αρχιτεκτονικών μας Σχολών (που, ως γνωστόν, είναι από εφάμιλλες έως ανώτερες  εκείνων των καλών και αναγνωρισμένων Αρχιτεκτονικών Σχολών  του Εξωτερικού), με τα δεδομένα και τα ζητούμενά του, σε συνδυασμό με τον τρόπο που, αμφότερα,  διατυπώνονται και παρουσιάζονται, δεν αφήνει περιθώρια στον αγνοούντα, σε βάθος, το Αρχιτεκτονικό Γραμμικό Σχέδιο να «αντιγράψει» απλά και να «παπαγαλίσει», χωρίς να γνωρίζει τι αντιπροσωπεύει και πως αποδίδεται το κάθε τί των ζητουμένων  του θέματος. Συγκεκριμένα παραδείγματα ιδιαίτερης, κατά την άποψή μας, σημασίας αλλά και με σειρά σπουδαιότητας είναι τα εξής :

1) Ο συμβολισμός της κυρτότητας του τοίχου της δεξαμενής νερού με κατακόρυφη διαγράμμιση σύμφωνα με τις σχεδιαστικές συμβάσεις  στο σχέδιο της τομής Α-Α. Είναι προφανές ότι μόνον ένας βαθύς γνώστης του Αρχιτεκτονικού (σκέτα Γραμμικού, όπως εσφαλμένα το λένε) Σχεδίου θα σχεδίαζε τις γραμμές αυτές  με την βοήθεια της διαδικασίας της κατάκλισης και προβολής που σημειώνεται στα συνοδεύοντα τον παρόντα σχολιασμό αποσπάσματα ή χρησιμοποιώντας την ίδια την κάτοψη για να δείξει το ίδιο πράγμα.

2) Η εμφανής λιθοδομή που για να είναι σωστή, γραφική, πειστική, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, «μυστικά» θα τα λέγαμε, που για να καλυφθούν χρειάζεται μία εκτενής θεωρία.

3)  Η διαφορά πυκνότητας των στιγμάτων που συμβολίζουν το σοβά στους  τοίχους του κτίσματος του WC (λουτρό?) την οποία ο διαγωνιζόμενος θα έπρεπε να καταλάβει ότι οφείλεται στην προβολή του λοξού τοίχου

4)    Οι υψομετρικές καμπύλες, «κυβιστικά» αποδοσμένες, που δεν ήταν πυκνά συγκεντρωμένες σε κάποια σημεία της κάτοψης, ώστε ο διαγωνιζόμενος να τις σχεδιάσει χωρίς να ξέρει περί τίνος πρόκειται και

5)    Στην κάτοψη η προβολή της ακμής που δημιουργείται στην συνάντηση της κουπαστής του κιγκλιδώματος της σκάλας με την κουπαστή του οριζόντιου κιγκλιδώματος (βλ. σημείο Σ στα συνημμένα σχέδια) που, βεβαίως, ο σωστά και βαθειά καταρτισμένος διαγωνιζόμενος θα έπρεπε να αποκαταστήσει.

 

Η μόνη παρατήρηση που θα μπορούσε να κάνει κανείς και που, βεβαίως, δεν αφορά το θέμα, είναι η πενιχρότατη αξιολόγηση των παραπάνω στον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης που συνοδεύει το θέμα.

Μανώλης  Ζαχαράκης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

Σχέδιο Σχολιασμού.