Μελέτες - Επιβλέψεις

Το Γραφείο Μελετών των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εμμανουήλ Κ. Ζαχαράκη και Κωνσταντίνου Ε. Ζαχαράκη έχει εκπονήσει πληθώρα έργων σε όλη την Ελλάδα. Οι κύριοι τομείς στους οποίους ειδικευόμαστε, είναι:

 • Ιδιωτική Κατοικία
 • Τουριστικές Μελέτες
 • Πολεοδομικές Μελέτες
 • Πολυόροφα Κτίρια Κατοικιών
 • Άλλες Κατηγορίες
 • Διακοσμήσεις Αναπαλαιώσεις

Το Γραφείο Μελετών των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εμμανουήλ Κ. Ζαχαράκη και Κωνσταντίνου Ε. Ζαχαράκη έχει εκπονήσει πληθώρα έργων σε όλη την Ελλάδα. Οι κύριοι τομείς στους οποίους ειδικευόμαστε, είναι:

 • Ιδιωτική Κατοικία
 • Τουριστικές Μελέτες
 • Πολεοδομικές Μελέτες Πολυόροφα
 • Κτίρια Κατοικιών
 • Άλλες Κατηγορίες
 • Διακοσμήσεις Αναπαλαιώσεις