ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Γράφει ο Μανώλης Ζαχαράκης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΜΕ…


ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ

Μεταφυσική καλείται εκείνο το, χρονικώς απείρου μήκους, «υπόλοιπο» της Επιστήμης το οποίον αγνοούν, εισέτι, οι σύγχρονοι Επιστήμονες, λόγω συγκερασμού των ακολούθων αιτίων : Αδυναμία ενεργοποιήσεως αισθητηρίων, βεληνεκούς πέραν του περιορισμένου εκείνου των συμβατικών αισθητηρίων τα οποία…


ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΟΣ

Πριν δώσω τον ορισμό της Δημιουργικότητος, πρέπει να αναφέρω τις έννοιες οι οποίες δεν πρέπει να εμπλακούν εις αυτόν, και τούτο διότι θα γίνει το σύνηθες λάθος, να δοθεί ο ορισμός της Δημιουργικότητος μέσω των αποτελεσμάτων της, με άλλα λόγια δεν θα πρόκειται για ορισμό. Οι έννοιες αυτές είναι:…


Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο σημερινός άνθρωπος ζει την εποχή της λεγόμενης τεχνολογικής επανάστασης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν από τους κύκλους εξέλιξης της ανθρωπότητος που δεν έχει κλείσει ακόμα. Αυτή η «επανάσταση», σήμερα έχει φθάσει σε κάποιο «απόγειο». Δεν λέγω στο απόγειο διότι, αν ήταν έτσι, το…