ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση:
Οδός Ναυάρχου Νοταρά 17, Αθήνα 106 83
Πίσω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ε. Μ. Πολυτεχνείο

Κέντρο Σπουδών Σχεδίου
Τηλ.:
  210 88 10 719

Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Τηλ.:  
210 88 10 663

Fax:   210 82 14 633

Email: info@c-e-zacharakis.gr