Αρχιτεκτονικό Αρχαιολογικό Γραμμικό Σχέδιο

Με την εκπαίδευση εις το Ελεύθερο Σχέδιο ο Αρχαιολόγος αποκτά την ικανότητα να αποτυπώνει ορθώς, με ευχέρεια και με απόλυτη πληρότητα πληροφοριών, τα πάσης φύσεως αρχαιολογικά ευρύματα (ημερολόγιο ανασκαφών, μελέτες, παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις κλπ) χωρίς, οπωσδήποτε, την ανάγκη  βοηθείας από τρίτους τους οποίους ούτε σε πρώτη ζήτηση διαθέτει αλλ’ούτε είναι και σχετικοί, τις περισσότερες φορές, με το αντικείμενο. Η ικανότητα όμως αυτή συνοδεύεται και με κάτι βαθύτερο και που αφορά στην βαθύτερη, υπερβατική, θα έλεγε κανείς, αντίληψη και κατανόηση των ευρημάτων, πέραν των «ψυχρών» χρονολογικών εντάξεων βάσει των «ψυχρά» εξεταζομένων μορφολογικων γνωρισμάτων και ιστορικών συσχετισμών.

Με την εκπαίδευση εις το Αρχιτεκτονικό – Αρχαιολογικό Γραμμικό Σχέδιο ο Αρχαιολόγος θα είναι εις θέση όχι μόνο να αναγιγνώσκει και να κατανοεί πλήρως τα σχετικά σχέδια (αρχαιολογικά και εν γένει αρχιτεκτονικά) αλλά και να τα συντάσει και να τα σχεδιάζει και ο ίδιος. Επίσης θα είναι έτοιμος να διδαχθεί και το ανάλογο σχεδιαστικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστού ώστε να είναι εις θέση να σχεδιάζει και μέσω αυτού εφ’όσον, πλέον, θα γνωρίζει τι να ζητήσει από το μηχάνημα προκειμένου αυτό να του το δώσει ταχύτατα και άψογα.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης χορηγήται έντυπο, αναλυτικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης με λεπτομερή εικόνα αυτής, ένα  εις την Ελληνικήν και ένα εις την Αγγλικήν.