Ελεύθερο Σχέδιο

Η εκπαίδευση στο Ελεύθερο Σχέδιο αποβλέπει στο να αποκτήσει, ο προετοιμαζόμενος για την Αρχιτεκτονική αλλά και για τον οποιονδήποτε τομέα το έχει ανάγκη (Διακοσμητική – Γραφιστική – Συντήρηση Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων – Αρχαιολογία – Γραφικές Τέχνες – Φωτογραφία κλπ), την ικανότητα να παρατηρεί, να διακρίνει, να αποδίδει και να εκφράζει με γραμμές με ελεύθερο χέρι, τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα μιας οποιασδήποτε συνθέσεως εις το χώρο.

Ητοι σκοπός της εν λόγω εκπαιδεύσεως είναι, μέσω του Ελευθέρου Σχεδίου, να αποκτάται και να ελέγχεται η αφαιρετική ικανότητα του εκπαιδευθέντος όσον αφορά το επουσιώδες όπως επίσης να ελέγχεται ο προσωπικός χαρακτήρας και η έκφραση του σχεδίου, η αίσθηση του χώρου, του όγκου και του φωτός, η απόδοση των μορφικών γνωρισμάτων, του ύφους και της μορφής των διαφόρων υλικών και τέλος η αίσθηση των σχέσεων – αναλογιών από τον χειρισμό των οποίων εξαρτάται, κατά μέγιστο, η επιτυχία ενός Αρχιτεκτονήματος.

Εν τέλει βασικός στόχος της εν λόγω εκπαιδεύσεως είναι το Ελεύθερο Σχέδιο του εκπαιδευθέντος, να αποδεικνύει την ικανότητα του ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΣ παρατηρείν, να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός Έργου Τέχνης, ενώ, ταυτοχρόνως, να διέπεται και από πιστότητα, ως προς εκείνα τα οποία ΕΠΕΛΕΞΕ να ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ο εκπαιδευθείς και βάσει όλως αυτών να αποτελεί ΕΡΜΗΝΕΙΑ και όχι απλή δεξιοτεχνική μίμηση του θέματος.

Η εκπαίδευση στο Ελεύθερο Σχέδιο καλύπτεται από εκτενή θεωρία, ειδικά επιλεγμένες συνθέσεις στο χώρο και ιδιόχειρα παραδείγματα των διδασκόντων κατά τις παραδόσεις των θεμάτων και τις διορθώσεις των σχεδίων των μαθητών.