Ιστορικό

Το εκπαιδευτήριο άρχισε να λειτουργεί από το έτος 1951 ως “ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙOΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ” ιδρυθέν από τον αείμνηστο Αρχιτέκτονα Μηχανικό Κωνσταντίνο Ε. Ζαχαράκη, Επιμελητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στην Έδρα της Ρυθμολογίας – Μορφολογίας με επί κεφαλής τον Μεγάλο Δάσκαλο της Αρχιτεκτονικής, αείμνηστο Καθηγητή Παναγιώτη Μιχελή.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Κ. & Ε. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ” είναι μοναδικό στην ειδικότητά του καθ’ όσον οι Αρχιτέκτονες άλλα και γενικά όλες οι κατευθύνσεις που απαιτούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις τους, εκπαίδευση και εκμάθηση του περιεχομένου των ειδικών μαθημάτων του Ελευθέρου και του Γραμμικού Σχεδίου (Διακοσμητική, Γραφιστική, Συντήρηση Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, Γραφικές Τέχνες) έχουν ανάγκη, πλην των γνώσεων, και κατάλληλης καλλιέργειας σε κατάλληλο περιβάλλον.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΖΑΧΑΡΑΚΗ - ΧΩΡΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το εκπαιδευτήριο διαθέτει πλουσιώτατα μέσα διδασκαλίας των ειδικών μαθημάτων και ιδανική οργάνωση ώστε στον διατιθέμενο εκάστοτε χρόνο να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα όχι μόνο για μία υψηλή βαθμολογία αναγκαία για την εισαγωγή του υποψηφίου στις σχετικές Σχολές , αλλά και την απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη παρακολούθηση της σπουδής εντός της ίδιας της Σχολής, πράγμα που γίνεται αμέσως αντιληπτό από τον βαθμό κατάρτισης των σπουδαστών ή φοιτητών της που προέρχονται από το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΑΚΗ.

Το προσωπικό του Εκπαιδευτηρίου είναι άρτιο, έμπειρο, μόνιμο, η δε παρακολούθηση των μαθητών του από απόψεως φοιτήσεως, ήθους, μελέτης και αποδόσεως είναι αυστηρότατη.
Οι ιδιοκτήτες του Εκπαιδευτηρίου, με μεγάλη μελετητική πείρα στο ενεργό επάγγελμα του Αρχιτέκτονος, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Εμμανουήλ Κ. Ζαχαράκης, Κων/νος Ε. Ζαχαράκης και η Αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων Μαρία Ε. Ζαχαράκη, διδάσκουν και παρακολουθούν ανελιπώς οι ίδιοι, αυτοπροσώπως, τους μαθητές του Εκπαιδευτηρίου.

Στο κτίριο που στεγάζεται το Εκπαιδευτήριο, στεγάζεται επίσης και το Αρχιτεκτονικό Γραφείο των Συμβούλων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εμμανουήλ και Κων/νου Ζαχαράκη ώστε οι εκπαιδευόμενοι να ευρίσκονται, ψυχολογικά σε άμεση επαφή με τον χώρο του αντικειμένου της μελλοντικής τους εργασίας δηλαδή την Αρχιτεκτονική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΖΑΧΑΡΑΚΗ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ