Κατηγορίες Εκπαιδευομένων

Υποψήφιοι των Αρχιτεκτονικών Σχολών καθώς και των Τ.Ε.Ι. (Διακοσμητικής, Γραφιστικής, Γραφικών Τεχνών, Συντήρισης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, Αποκατάστασης και Αναπαλαίωσης Κτιρίων, Φωτογραφίας) της χώρας, οι οποίοι δίδουν εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και του Γραμμικού Σχεδίου, Αρχαιολόγοι οι οποίοι έχουν αντιληφθεί την σπουδαιότητα, για τον τομέα τους, του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και των πάσης φύσεως Αρχιτεκτονικών και άλλων Αποτυπώσεων.

 

Μαθητές που επιθυμούν να σπουδάσουν Αρχιτεκτονική στα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού τα οποία προκειμένου να τους αποδεχθούν απαιτούν την σύνταξη και παρουσίαση φακέλου (PORTOFOLIO) με περιεχόμενο σοβαρές εργασίες στο:

 1. Ελεύθερο Σχέδιο
 2. Γραμμικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
 3. Χρώμα
 4. Αρχιτεκτονικό – Αρχαιολογικό  Γραμμικό Σχέδιο
 5. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο με Η/Υ

Σημειώνεται ότι σ` αυτούς τους μαθητές του Εκπαιδευτηρίου χορηγείται :

 • Βεβαίωση ανελλιπούς παρακολούθησης της εκπαίδευσης με αναλυτικό περιεχόμενο των διδασκομένων μαθημάτων και τους στόχους αυτών.
 • Συστατική Επιστολή για το ήθος, την επίδοση, την απόδοση και την εν γένει καταλληλότητα του εκπαιδευθέντος να σπουδάσει και να γίνει Αρχιτέκτων.

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. οι οποίοι επιθυμούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις (για την ένταξή τους στο δεύτερο έτος της Αρχιτεκτονικής) στα μαθήματα:

 1. του Ελεύθερου Σχεδίου και
 2. της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης

Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. οι οποίοι επιθυμούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις (για την ένταξή τους στο πρώτο έτος της Αρχιτεκτονικής) στα μαθήματα:

 1. του Ελεύθερου Σχεδίου και
 2. της Τοπογραφίας και Αποτύπωσης Αρχιτεκτονικών Χώρων.