Θερινά Τμήματα Αποφοίτων Β’ Λυκείου

Τμήμα “Εντατικό Ιουνίου

Τα μαθήματα αρχίζουν από τον μήνα Ιούνιο με το πέρας των προαγωγικών εξετάσεων της Β’ Λυκείου και διακόπτονται στα τέλη του μηνός Ιουλίου.
Τα μαθήματα είναι εξάωρα (6ωρα) και περιλαμβάνουν τρεις (3) ώρες Ελεύθερο και τρείς (3) ώρες Γραμμικό σχέδιο ανά ημέρα προσέλευσης.
Τα μαθήματα γίνονται, κατά βάση, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ενώ υπάρχουν και ορισμένες επιπλέον Πέμπτες προς συμπλήρωση των μαθημάτων που δεν έγιναν στις αρχές του μηνός Ιουνίου λόγω προαγωγικών εξετάσεων.
Με αυτά τα υπερεντατικά τμήματα που καλύπτουν 96 ώρες διδασκαλίας καλύπτεται ύλη τεσσάρων (4) μηνών.
Τα τμήματα είναι δύο:

Τμήμα Χειμερινής Περιόδου

Το εκπαιδευτήριο κλείνει τον μήνα Αύγουστο και ανοίγει την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.

Τα μαθήματα της χειμερινής περιόδου αρχίζουν από την 15η Σεπτεμβρίου και λήγουν την 14η Ιουνίου του επομένου έτους.

Τα ίδια, παραπάνω, θερινά τμήματα μετατρέπονται σε “απλά” χειμερινά με τρεις (3) ώρες Ελεύθερο σχέδιο και τρείς (3) ώρες Γραμμικό σχέδιο.

Οι ημέρες και ώρες μαθημάτων των χειμερινών τμημάτων είναι:

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΜΗΝΑ
  • Πρωινό τμήμα*: 8:00 - 14:00
  • Απογευματινό τμήμα: 14:30-20:30
  • * Όταν συμπληρωθεί το απογευματινό τμήμα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΜΗΜΑ
  • (Α’) Παρασκευή*: 16:00 - 22:00
  • (Β’) Σάββατο: 08:00 - 14:00
  • *Όταν συμπληρωθεί το τμήμα του Σαββάτου

 Οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται στο εκπαιδευτήριο για τυχόν συμπληρώσεις των σχεδίων τους (εκτός από τις ώρες των μαθημάτων) κατά την θερινή περίοδο Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 – 14:00, ενώ κατά την χειμερινή περίοδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:30 – 19:00, κατόπιν επικοινωνίας με την Γραμματεία.