Τμήμα Αρχαιολόγων

Όσοι εκ των κ.κ. Αρχαιολόγων επιθυμούν να εκπαιδευτούν εις το Αρχιτεκτονικό/ Αρχαιολογικό και Ελεύθερο Σχέδιο, προκειμένου να αποκτήσουν, μέσω μιας βιωματικής διδασκαλίας, την απόλυτη αυτοτέλεια όσον αφορά εις την ανάγνωση και την σύνταξη των οιωνδήποτε Γραμμικών Αρχιτεκτονικών/ Αρχαιολογικών Σχεδίων των πάσης φύσεως αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και εις την λήψη, από αυτά, σκίτσων αποτυπώσεων υψηλού επιπέδου, προς συμπλήρωση του ημερολογίου ανασκαφής ή/ και τήρηση αρχείων ή επιθυμούν να ακολουθήσουν Μεταπτυχιακή Σπουδή σχετικά με την Αρχιτεκτονική, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Εκπαιδευτήριο προς ενημέρωση και συνεννόηση.

 Οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται στο εκπαιδευτήριο για τυχόν συμπληρώσεις των σχεδίων τους (εκτός από τις ώρες των μαθημάτων)κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:30 – 19:00, κατόπιν επικοινωνίας με την Γραμματεία.

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ξεκινάει το  τμήμα Γραμμικού – Αρχιτεκτονικού / Αρχαιολογικού και Ελεύθερου Σχεδίου, το οποίο ολοκληρώνεται το Σάββατο,  9 Ιουνίου 2018.

Στους 3 πρώτους μήνες, το τμήμα είναι εντατικό, 48 ωρών μηνιαίως (24 ώρες Γραμμικού Αρχιτεκτονικού / Αρχαιολογικού Σχεδίου και 24 ώρες Ελεύθερου Σχεδίου) και τα μαθήματα γίνονται κάθε Παρασκευή 16:00 -22:00 και κάθε Σάββατο 14:00 -20:00.

Στους υπόλοιπους 6 μήνες, το τμήμα γίνεται “απλό”, 24 ωρών μηνιαίως (12 ώρες Γραμμικού Αρχιτεκτονικού / Αρχαιολογικού Σχεδίου και 12 ώρες Ελεύθερου Σχεδίου) και τα μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατο 14:00 -20:00.

 

 Οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται στο εκπαιδευτήριο για τυχόν συμπληρώσεις των σχεδίων τους (εκτός από τις ώρες των μαθημάτων)κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 09:30 – 19:00.