Τμήμα Κατατακτηρίων

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τρείς (3) ώρες Ελεύθερο σχέδιο, τρείς (3) ώρες Σύνθεση και τρείς (3) ώρες Γραμμικό σχέδιο (όταν στη σχολή προέλευσης δεν έχει διδαχθεί) εβδομαδιαίως.

 Οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται στο εκπαιδευτήριο για τυχόν συμπληρώσεις των σχεδίων τους (εκτός από τις ώρες των μαθημάτων) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:30 – 19:00, κατόπιν επικοινωνίας με την Γραμματεία.