Τμήμα Αποφοίτων Λυκείου

Το τμήμα αυτό αφορά στους μαθητές που έχουν φοιτήσει στο εκπαιδευτήριο και ως εκ τούτου έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Οι μαθητές του τμήματος αυτού είναι εκείνοι που επιθυμούν να ετοιμάσουν έναν φάκελο (Portofolio-Dossier) για την παρουσίαση των εργασιών τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή επιθυμούν να ξαναδώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις.

Τα μαθήματα αρχίζουν από την 15η Σεπτεμβρίου και λήγουν την 14η Ιουνίου του επομένου έτους. Τα μαθήματα είναι εξάωρα (6ωρα) εβδομαδιαίως (δηλαδή 24 ώρες μηνιαίως) και περιλαμβάνουν τρείς (3) ώρες Ελεύθερο και τρείς (3) ώρες Γραμμικό σχέδιο.

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΜΕΡΑ & ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  • Παρασκευή: 08:00 - 14:00

 Οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται στο εκπαιδευτήριο για τυχόν συμπληρώσεις των σχεδίων τους (εκτός από τις ώρες των μαθημάτων) κατά την θερινή περίοδο Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 – 14:00, ενώ κατά την χειμερινή περίοδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:30 – 19:00, κατόπιν επικοινωνίας με την Γραμματεία.