Τμήματα Β' Λυκείου

Τα μαθήματα είναι εξάωρα (6ωρα) εβδομαδιαίως (δηλαδή 24 ώρες μηνιαίως) και περιλαμβάνουν τρείς (3) ώρες Ελεύθερο και τρείς (3) ώρες Γραμμικό σχέδιο.
Τα μαθήματα της χειμερινής περιόδου γίνονται ημέρα Σάββατο ή/και Κυριακή, αρχίζουν από την 15η Σεπτεμβρίου και λήγουν την 14η Ιουνίου του επομένου έτους.
Από την 15η Ιουνίου μέχρι και την 31η Ιουλίου το τμήμα μετατρέπεται σε θερινό και τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη.
Το εκπαιδευτήριο κλείνει την μήνα Αύγουστο και ανοίγει την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.
Τα μαθήματα της δεύτερης χειμερινής περιόδου γίνονται κάθε Σάββατο ή/και Κυριακή, αρχίζουν από την 15η Σεπτεμβρίου και λήγουν την 14η Ιουνίου του επόμενου έτους.

Οι ημέρες και ώρες των μαθημάτων είναι:

TMHMΑ

(Α) *
  • Μαθητές Β’ Λυκείου: Κυριακή (08:00-14:00)
  • Θερινό τμήμα: Τρίτη (14:30-20:30)
  • Μαθητές πρώην Β’ Λυκείου: Κυριακή (08:00-14:00)
  • *όταν συμπληρωθεί το τμήμα του Σαββάτου

TMHMΑ

(Β)
  • Μαθητές Β’ Λυκείου: Σάββατο (14:00-20:00)
  • Θερινό τμήμα: Τρίτη (14:30-20:30)
  • Μαθητές πρώην Β’ Λυκείου: Σάββατο (08:00-14:00)

 Οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται στο εκπαιδευτήριο για τυχόν συμπληρώσεις των σχεδίων τους (εκτός από τις ώρες των μαθημάτων) κατά την θερινή περίοδο Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 – 14:00 ενώ κατά την χειμερινή περίοδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:30 – 19:00, κατόπιν επικοινωνίας με την Γραμματεία.