Χειμερινά Τμήματα Γ' Λυκείου

1. Τμήμα “Εντατικό Σεπτεμβρίου”

Τα μαθήματα αρχίζουν την 15η Σεπτεμβρίου και τελειώνουν την 14η Ιουνίου του επόμενους έτους.
Τα μαθήματα το πρώτο τρίμηνο (από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Δεκεμβρίου) είναι δωδεκάωρα (12ωρα) εβδομαδιαίως (δηλαδή 48 ώρες τον μήνα). Γίνονται σε δύο ημέρες οι οποίες περιλαμβάνουν τρείς (3) ώρες Ελεύθερο και τρείς (3) ώρες Γραμμικό σχέδιο η κάθε μία.
Τα μαθήματα το επόμενο εξάμηνο (από 15 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Ιουνίου) γίνονται εξάωρα (6ωρα) εβδομαδιαίως (δηλαδή 24 ώρες τον μήνα) και στην μοναδική πλέον ημέρα του μαθήματος γίνονται τρείς (3) ώρες Ελεύθερο και τρείς (3) ώρες Γραμμικό σχέδιο.

Οι ημέρες και ώρες των μαθημάτων είναι:

2. Τμήμα “Εντατικό Δεκεμβρίου”

Τα μαθήματα αρχίζουν την 15η Δεκεμβρίου και λήγουν την 14η Ιουνίου του επομένου έτους.
Τα μαθήματα είναι δωδεκάωρα (12ωρα) εβδομαδιαίως (δηλαδή 48 ώρες το μήνα).
Τα μαθήματα γίνονται σε δύο ημέρες οι οποίες περιλαμβάνουν τρείς (3) ώρες Ελεύθερο και τρείς (3) ώρες Γραμμικό σχέδιο η κάθε μία.

Οι ημέρες και ώρες των μαθημάτων είναι:

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  • 15 Σεπτεμβρίου - 14 Δεκεμβρίου
  • Παρασκευή: 16:00-22:00
  • Σάββατο: 14:00-20:00

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  • 15 Δεκεμβρίου - 14 Ιουνίου
  • Παρασκευή: -
  • Σάββατο: 14:00-20:00

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

  • Πέμπτη: 16:00–22:00
  • Παρασκευή: 16:00–22:00

 Οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται στο εκπαιδευτήριο για τυχόν συμπληρώσεις των σχεδίων τους (εκτός από τις ώρες των μαθημάτων) κατά την θερινή περίοδο Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 – 14:00, ενώ κατά την χειμερινή περίοδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:30 – 19:00, κατόπιν επικοινωνίας με την Γραμματεία.