Τμήμα Αρχαιολόγων

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 ξεκινάει το  τμήμα Γραμμικού – Αρχιτεκτονικού / Αρχαιολογικού και Ελεύθερου Σχεδίου, το οποίο ολοκληρώνεται το Σάββατο,  9 Ιουνίου 2018.

Το τμήμα είναι εντατικό, 48 ωρών μηνιαίως (24 ώρες Γραμμικού Αρχιτεκτονικού / Αρχαιολογικού Σχεδίου και 24 ώρες Ελεύθερου Σχεδίου) και τα μαθήματα γίνονται κάθε Παρασκευή 16:00 -22:00 και κάθε Σάββατο 14:00 -20:00.

 Οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται στο εκπαιδευτήριο για τυχόν συμπληρώσεις των σχεδίων τους (εκτός από τις ώρες των μαθημάτων)κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 09:30 – 19:00.

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ξεκινάει το  τμήμα Γραμμικού – Αρχιτεκτονικού / Αρχαιολογικού και Ελεύθερου Σχεδίου, το οποίο ολοκληρώνεται το Σάββατο,  9 Ιουνίου 2018.

Στους 3 πρώτους μήνες, το τμήμα είναι εντατικό, 48 ωρών μηνιαίως (24 ώρες Γραμμικού Αρχιτεκτονικού / Αρχαιολογικού Σχεδίου και 24 ώρες Ελεύθερου Σχεδίου) και τα μαθήματα γίνονται κάθε Παρασκευή 16:00 -22:00 και κάθε Σάββατο 14:00 -20:00.

Στους υπόλοιπους 6 μήνες, το τμήμα γίνεται “απλό”, 24 ωρών μηνιαίως (12 ώρες Γραμμικού Αρχιτεκτονικού / Αρχαιολογικού Σχεδίου και 12 ώρες Ελεύθερου Σχεδίου) και τα μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατο 14:00 -20:00.

 

 Οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται στο εκπαιδευτήριο για τυχόν συμπληρώσεις των σχεδίων τους (εκτός από τις ώρες των μαθημάτων)κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 09:30 – 19:00.